Pomożemy w dobraniu indywidualnej oferty z najlepszymi w branży

Pracowniczy Program Emerytalny PPE

to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Programy tworzone są w ramach dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego.

PPE są jedną z możliwych dodatkowych form gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne, które zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

PPE tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do Programu.

Przygotuj się z nami również do PPK

dla wszystkich uczestników PPE w danym zakładzie nie może przekroczyć przewidzianej ustawą części wynagrodzenia brutto pracownika.

W ramach Union Investment PPE oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Pracodawco zanim przystąpisz do programu PPE przyjdź na jedno z naszych szkoleń! Podzielimy się z Tobą wiedzą i pomożemy dostarczyć korzystne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich pracowników.

Rozwiązania finansowe